PALESTINE v JORDAN

Mohammed bin Zayed Stadium | Tue 15 Jan

Choose Hospitality Option

PALESTINE v JORDAN

Tuesday 15 January

Mohammed bin Zayed Stadium